STANOWISKA

1.

Zygmunt Grzegorz   Wojnarowski

Wójt Gminy

2.

Jadwiga Nowatkiewicz

Sekretarz Gminy

3.

Monika Stypułkowska 

Skarbnik Gminy

4.

Dorota Serwińska

Zastępca Skarbnika Gminy - Główny Księgowy

5.


  ds. kadrowych, BHP, obsługi sołectw i robót publicznych

6.

Danuta Szmulewicz

Inspektor ds. rolnictwa, geodezji, gospodarki nieruchomościami
7.

Anna Bąbała

Inspektor ds. księgowości budżetowej i Główny Księgowy ds. prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostki GOPS

8.

Paulina Wolska

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

9.

Agnieszka Lewandowska

Inspektor ds. wymiarów podatków i opłat

10.

Krystyna Nowakowska

Inspektor ds. dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy

11.

Mariusz Marciniak

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych

12.

Małgorzata Jeznach

Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych

13.

Elżbieta Marciniak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
14.

Aleksandra Kocik

Podinspektor ds. uzależnień, pomocy  niepełnosprawnym

15.

Ewelina Kołodziejska

Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunikacji i Inwestycji

16.

Piotr Nowatkiewicz

Inspektor ds. planowania przestrzennego, dróg i komunikacji

17.

Magdalena Wcisło

Adwokat - Obsługa Prawna Urzędu 

18.

Małgorzata Golacik

Podinspektor ds. gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i melioracji

19.

Wioleta Gankowska

Referent ds. gospodarki komunalnej

20.

Anna Pawłowska

Główny księgowy ds. prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek oświaty

21.

Bożena Anna  Niemirowska

Podinspektor ds. płac i księgowości budżetowej

22.

Sylwia Kołakowska

Referent ds. gospodarki wodno-ściekowej i energetyki

23.

Adam Kacprzak

Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji

24.

Katarzyna Jamowska

Podinspektor ds. oświaty, archiwum

25.

Anna Szczurowska

Podinspektor ds. płac i księgowości budżetowej

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-09 09:27:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-22 19:52:56
  • Liczba odsłon: 20758
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6182189]

przewiń do góry