STANOWISKA

1.

Zygmunt Grzegorz   Wojnarowski

Wójt Gminy

2.

Elżbieta Marciniak

Zastępca Wójta/Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

3.

Monika Stypułkowska 

Skarbnik Gminy

4.

Ewelina Kołodziejska

Sekretarz Gminy

5.

Mariusz Marciniak

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych

6.

Katarzyna Jamowska

Podinspektor ds. oświaty, archiwum

7.

Agnieszka Jóźwiak

Referent ds. kancelaryjnych, działalności gospodarczej
i promocji gminy

8.

Aleksandra Kocik

Podinspektor ds. uzależnień, pomocy  niepełnosprawnym

9.

Krystyna Nowakowska

Inspektor ds. dowodów osobistych i obsługi Rady Gminy

10.

Agnieszka Ścięgosz

 Referent ds. kadrowych, BHP, obsługi sołectw i robót publicznych

11.

Dorota Serwińska

Zastępca Skarbnika Gminy - Główny Księgowy

12.

Anna Bąbała

Inspektor ds. księgowości budżetowej i Główny Księgowy ds. prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostki GOPS

13.

Agnieszka Lewandowska

Inspektor ds. wymiarów podatków i opłat

14.

Bożena Anna  Niemirowska

Podinspektor ds. płac i księgowości budżetowej

15.

Anna Pawłowska

Główny księgowy ds. prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek oświaty

16.

 Anna Piegat

Referent  ds. księgowości podatkowej

17.

Anna Szczurowska

Podinspektor ds. płac i księgowości budżetowej

18.

Wioleta Gankowska

Referent ds. gospodarki komunalnej

19.

Małgorzata Golacik

Podinspektor ds. gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i melioracji

20.

Sylwia Kołakowska

Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej i energetyki

21.

Małgorzata Walicka

Referent ds. ochrony środowiska

22.

Adam Kacprzak

Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji

23.

Piotr Nowatkiewicz

Inspektor ds. planowania przestrzennego, dróg i komunikacji

24.

Danuta Szmulewicz

Inspektor ds. rolnictwa, geodezji, gospodarki nieruchomościami

25.

Małgorzata Jeznach

Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych

26.

Magdalena Wcisło

Adwokat - Obsługa Prawna Urzędu 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-09 09:27:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-11 10:37:53
  • Liczba odsłon: 21842
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6526739]

przewiń do góry