2022 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu ,,Senior +''  w Małej Wsi przy ul. Warszawskiej 53 (pobierz)
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 (pobierz)
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)

2021 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pobierz)
 
Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 01.03.2021 roku otwartym konkursem ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pobierz)
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Warszawskiej 53” (pobierz)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu ,,Senior +''  w Małej Wsi przy ul. Warszawskiej 53 (pobierz)
Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Płońskiej 2” (pobierz)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 (pobierz)
Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej  (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)

 
2020 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pobierz)
 
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 20.02.2020 roku otwartym konkursem ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pobierz)
 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu ,,Senior +''  w Małej Wsi przy ul. Warszawskiej 53 (pobierz)
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 (pobierz)
 
2019 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pobierz)
 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)
 
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej na Prowadzenie Dziennego Domu Senior + usytuowanego w budynku przy ul. Płońskiej 2 w Małej Wsi   (pobierz)
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu Senior +
ogłoszenie (pobierz)

wzór oferty (pobierz)

 
2018 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pobierz)
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ogłoszenie otwartego konkursu ofert (pobierz)

formularz oferty (pobierz)


Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej na Prowadzenie Dziennego Domu Senior + usytuowanego w budynku przy ul. Płońskiej 2 w Małej Wsi (pobierz)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu Senior + (pobierz)

formularz oferty (pobierz)

2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pobierz)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ogłoszenie otwartego konkursu ofert ( pobierz)

formularz oferty (pobierz)

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej

 

rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej (pobierz)


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor


ogłoszenie otwartego konkursu ofert (pobierz)


formularz oferty (pobierz)

2016 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mała Wieś w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

  rozstrzygnięcie konkursu kultura fizyczna (pobierz)