ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Przypominamy, że w celu otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy od 02.08.2021 r. do 31.08.2021 r. złożyć wniosek wraz z:

 • oświadczeniem,
 • fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego ( za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.),
 • dokumentem wydanym przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2020 (dotyczy to tylko tych hodowców bydła, którzy nie dołączyli tego dokumentu do wniosku składanego w I turze)
 • oświadczeniem dzierżawcy i wydzierżawiającego (w przypadku posiadania dzierżaw)

Limity, obowiązujące w 2021 roku, stanowią sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku bycia rolnikiem ryczałtowym lub podatnikiem podatku VAT prosimy o taką informację w załączeniu do wniosku. Faktury zostaną odesłane za pomocą Poczty Polskiej wraz z decyzją.

Druki są dostępne do pobrania na stronie malawies.pl  w zakładce Dokumenty   Zwrot podatku akcyzowego oraz w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie/ teczce/ koszulce i wrzucić do urny przed Urzędem lub wysłać na adres: Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś. (wraz z zapisanym numerem telefonu wnioskodawcy)

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Administrator
  • Data dodania: 2021-08-02 08:09:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-02 08:09:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Administrator
  • Data dodania: 2021-08-02 08:09:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-02 08:09:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Administrator
  • Data dodania: 2021-08-02 08:09:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-02 08:09:33
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-31 07:15:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-02 08:09:33
 • Liczba odsłon: 225
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6615516]

przewiń do góry