Jadwiga Nowatkiewicz

Sekretarz Gminy


Telefon (24) 269-79- 6 4
E-Mail   jnowatkiewicz@malawies.pl 

 

1) Sekretarzowi podlega bezpośrednio Referat Organizacyjny.

2) Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1. pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem i organizacją pracy Urzędu oraz obsługą  interesantów,

2. nadzorowanie obiegu dokumentacji i przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

3. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

4. przekazywanie do realizacji komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym wniosków z sesji Rady, stanowisk Komisji Rady oraz interpelacji radnych,

5. opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu,

6. współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznej w zakresie wykonywanych przez nie czynności kontrolnych Urzędu,

7. opracowanie zakresów czynności dla kierowników referatów, koordynatorów zespołów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz podległych pracowników,

8. dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez kierowanie na szkolenia i kursy,

9. nadzór i prowadzenie spraw dotyczących oświaty, szkół i przedszkoli,

10. prowadzenie spraw Gminy w zakresie powierzonym przez Wójta.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-10 12:40:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-01 09:05:55
  • Liczba odsłon: 3152
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6197042]

przewiń do góry