Ewidencji obiektów turystycznych

Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

( inne niż : hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska).

Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku burmistrza i wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu - art. 38 ust. 3 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. 2016 187ze zm. z dnia 2016.02.16).

Każdy kwaterodawca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłosić, w formie pisemnej na formularzu wniosku, w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś , obiekt do ewidencji zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych.

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem). Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem należy pamiętać, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne są także zobowiązani do dokonania zgłoszenia.

  Wymagane dokumenty podczas dokonywania zgłoszenia:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy Mała Wieś. ( pobierz wniosek.doc )
 2. Opis obiektu ( pobierz dokument.doc )
 3. Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań.( pobierz deklarację.pdf )
 1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada

Brak opłat za złożenie wniosku z załącznikami.

Dodatkowe informacje:

1. Na terenie Gminy Mała Wieś ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim prowadzi Wójt Gminy Mała Wieś

2. Dokumentację należy złożyć: na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy w Małej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Gminy w Małej Wsi o następujących zmianach:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych. 

Dokumenty do pobrania:

1.       Zgłoszenie do ewidencji wszelkich zmian ( pobierz dokument.doc )

2.       Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług ( pobierz dokument.doc

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( tj. Dz.U. 2016.187 ze zm. z dnia 2016.02.16)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U.2006.22.169 ze zm. z dnia 2006.02.10)  

 

Podmiot który zgłosił się do ewidencji obiektów turystycznych prowadzonej przez Urząd Gminy w Małej Wsi, ma prawo uzyskać na wniosek zaświadczenie o dokonanym wpisie

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie:

Wymagane dokumenty : Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie do pobrania ( pobierz wniosek.doc )

Wymagane opłaty: Do wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej. 

Opłata skarbowa wynosi 17 zł (Opłata skarbowa zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2015.783 z dnia 2015.06.11 .).

Opłatę można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Małej Wsi lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Mała Wieś

Sposób i miejsce odbioru dokumentów: Osobiście wnioskodawca lub osoba upoważniona w Sekretariacie Urzędu Gminy w Małej Wsi (pokój nr 9)

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca


Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy lub pod telefonem 242697960

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzelak Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-25 14:25:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-17 11:51:31
 • Liczba odsłon: 8156
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6592141]

przewiń do góry