Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania uwag i opinii do projektu  "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2021 rok.”

Konsultacje trwają do 19 października 2020 roku, do godz. 15.00.

Opinie, wnioski i uwagi do projektu należy składać w formie pisemnej w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy w Małej Wsi – pokój Nr 1
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: ajozwiak@malawies.pl
  3. drogą listowną na adres: Urząd Gminy w Małej Wsi ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś

Projekt rocznego programu współpracy na 2021 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-28 08:27:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-28 08:30:04
  • Liczba odsłon: 186
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6596787]

przewiń do góry