Mała Wieś, dn. 17.02.2012r.

PPR 6220/2/12

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

Na podstawie art. 61 § 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam

 że na wniosek złożony przez Fermę Trzody Chlewnej Paweł Kochanek Dzierżanowo, gm. Mała Wieś

zostało wszczęte postępowanie

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i eksploatacji instalacji do hodowli trzody chlewnej”.

Lokalizacja przedsięwzięcia: obręb geodezyjny  PGR Dzierżanowo  działka numer 26/2 .

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udziału w każdym stadium postępowania.

            W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Mała Wieś pok. nr 4 w godzinach urzędowania.

 

 

 

Powyższe zawiadomienie umieszczono:

- na tablicy ogłoszeń

- w pobliżu miejsca lokalizacji

- na stronie BIP

Otrzymują:

- strony postępowania

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-20 15:00:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-20 15:00:33
  • Liczba odsłon: 5550
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6592254]

przewiń do góry