Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko

urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji   inwestycji