Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
122 Sprzedaż działki niezabudowanej 99 o pow. 1486 m², położonej we wsi Niździn. Administrator 2021-07-13
86 Informacja o unieważnieniu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po dawnym spichlerzu w Lasocinie , oznaczonej nr ewid. działki 104 Kaźmierczak Aleksandra 2021-07-13
100 „Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2008-2009- gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie” Nowatkiewicz Jadwiga 2021-07-13
259 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2021 r. Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
257 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
258 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mała Wieś w okresie od 19.12.2020 do 18.12.2023 Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
256 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2020 / 2021 Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
254 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2020/2021 Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
255 Budowa drogi gminnej Orszymowo - Lasocin Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
95 Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej Administrator 2021-07-13
106 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Administrator 2021-07-13
107 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Administrator 2021-07-13
117 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr Ewid.: działek 417 i 294/10 w Węgrzynowie. Administrator 2021-07-13
116 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki Nr Ewid.: 294/5 w Węgrzynowie Administrator 2021-07-13
115 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej Nr Ewid.: 26 w Starych Gałkach Administrator 2021-07-13
132 Przetarg nieograniczony ustany na wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości w m. Orszymowo stanowiącej własność Gminy Mała Wieś Marciniak Elżbieta 2021-07-13
134 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Marciniak Elżbieta 2021-07-13
142 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2021-07-13
143 Nieruchomości stanowiące własność Gminy Mała Wieś przeznaczone do wydzierżanienia na okres trzech lat Administrator 2021-07-13
144 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mała Wieś, położonej w Starych Gałkach Administrator 2021-07-13
145 Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części działki nr ewid. 110/3 o pow. 0,12 ha położonej w Dzierżanowie Marciniak Elżbieta 2021-07-13
146 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Marciniak Elżbieta 2021-07-13
149 Ogłoszenie Wójta Gminy Mała Wieś II-ego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości lokalnych położonych w Starych Gałkach stanowiących własność Gminy Mała Wieś Administrator 2021-07-13
151 Wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mała Wieś Administrator 2021-07-13
152 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś Administrator 2021-07-13
155 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2021-07-13
156 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza rokowania na sprzedaż niruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mała Wieś położonej w Starych Gałkach Administrator 2021-07-13
157 Wójt Gminy Mała Wieś przeznacza do wydzierżawienia na okres trzech lat niruchomości stanowiące własność Gminy Mała Wieś Administrator 2021-07-13
161 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza II rokowania na sprzedaż nireuchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mała Wieś położonej w Starych Gałkach Szmulewicz Danuta 2021-07-13
159 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś i osób fizycznych przeznaczonych do zamiany Szmulewicz Danuta 2021-07-13
160 Wót Gminy Mała Wieś ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mała Wieś Szmulewicz Danuta 2021-07-13
162 OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA do konkursu dotacji na projekty podnoszące zdolność jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia wysokiej jakości usług publicznych Smorzewska Lilla 2021-07-13
178 Remont drogi gminnej Nr 290806W Nakwasin - Główczyn Smorzewska Lilla 2021-07-13
179 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁA WIEŚ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Zajączkowska Ewa 2021-07-13
181 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Szmulewicz Danuta 2021-07-13
212 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
225 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU Administrator 2021-07-13
253 Plan zamówień publicznych na 2020 r. Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
89 Prace wykończeniowe w zapleczu sportowym na boisku gminnym w Małej Wsi Administrator 2021-07-13
252 Przebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo Kołodziejska Ewelina 2019-11-27
251 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Kołodziejska Ewelina 2019-11-26
250 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2020 r. Kołodziejska Ewelina 2019-11-22
249 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Mała Wieś i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2020 do 31.12.2021 Kołodziejska Ewelina 2019-10-09
248 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2019 / 2020 Kołodziejska Ewelina 2019-10-01
247 Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare Kołodziejska Ewelina 2019-09-13
246 Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2019-07-17
245 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2019/2020 Kołodziejska Ewelina 2019-07-05
244 Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Kołodziejska Ewelina 2019-07-01
243 Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Gminy Mała Wieś Kołodziejska Ewelina 2019-06-18
242 Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej Kołodziejska Ewelina 2019-04-01
241 Plan zamówień publicznych na 2019 r. Kołodziejska Ewelina 2019-01-24
240 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2019 r. Kołodziejska Ewelina 2018-12-12
239 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2018 / 2019 Kołodziejska Ewelina 2018-11-29
238 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2019r. Kołodziejska Ewelina 2018-11-27
237 Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin – Etap I Kołodziejska Ewelina 2018-09-26
236 Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2018-08-29
235 Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin – Etap I Kołodziejska Ewelina 2018-08-28
234 Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r. Kołodziejska Ewelina 2018-08-09
233 Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2018-08-09
232 Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin – Etap I Kołodziejska Ewelina 2018-08-09
231 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i młodzieży do Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2018/2019 Kołodziejska Ewelina 2018-08-07
230 Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś Kołodziejska Ewelina 2018-06-29
229 Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – I Etap Kołodziejska Ewelina 2018-03-28
228 Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – I Etap Kołodziejska Ewelina 2018-03-07
227 Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe. Kołodziejska Ewelina 2018-02-21
226 Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km Kołodziejska Ewelina 2018-02-09
224 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2018r. Kołodziejska Ewelina 2017-12-05
223 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2017/2018 Kołodziejska Ewelina 2017-11-23
222 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r. Kołodziejska Ewelina 2017-11-23
221 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mała Wieś w okresie od 19.12.2017 do 18.12.2020 Kołodziejska Ewelina 2017-11-15
220 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Mała Wieś na okres od 01.01.2018 do 31.12.2019 Kołodziejska Ewelina 2017-11-15
219 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2017/2018 - Aktualny Kołodziejska Ewelina 2017-11-03
218 Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km Kołodziejska Ewelina 2017-10-06
217 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2017/2018 Kołodziejska Ewelina 2017-09-19
216 Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Marii Dąbrowskiej i ul. Jana III Sobieskiego w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2017-09-14
215 Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo Kołodziejska Ewelina 2017-08-07
214 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2017 - 2018 Kołodziejska Ewelina 2017-07-27
213 Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo Kołodziejska Ewelina 2017-07-18
211 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2017r. Kołodziejska Ewelina 2016-12-09
210 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2016/2017 Kołodziejska Ewelina 2016-09-13
209 Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2016-09-06
208 Przebudowa drogi gminnej Święcice - Liwin Kołodziejska Ewelina 2016-07-19
207 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.07.2016 – 31.12.2017 Kołodziejska Ewelina 2016-05-23
206 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2016r. Kołodziejska Ewelina 2015-12-01
205 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2015/2016 Kołodziejska Ewelina 2015-11-19
204 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2015/2016 Kołodziejska Ewelina 2015-11-06
203 Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Gminy Mała Wieś Kołodziejska Ewelina 2015-10-06
202 Utworzenie Dziennego Domu Senior - WIGOR w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2015-08-27
201 Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach Kołodziejska Ewelina 2015-08-25
200 Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo - Arciszewo Kołodziejska Ewelina 2015-08-11
199 Organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Dzierżanowie i Pogórzu Kołodziejska Ewelina 2015-07-21
198 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mała Wieś w okresie od 19.12.2014 do 18.12.2017 Zajączkowska Ewa 2014-11-28
197 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi oraz jednostek organizacyjnych Zajączkowska Ewa 2014-11-28
196 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi Zajączkowska Ewa 2014-10-15
195 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. STARE ŚWIĘCICE Zajączkowska Ewa 2014-09-19
194 USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA I ODWOŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY MAŁA WIEŚ WRAZ Z OPIEKĄ PODCZAS DOWOZU W ROKU SZKOLNYM 2014-2015. Zajączkowska Ewa 2014-07-28
193 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś. Zajączkowska Ewa 2014-05-20
192 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2014roku Zajączkowska Ewa 2013-12-03
191 PRZEBUDOWA UTWARDZONEGO POBOCZA NA CHODNIK PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2953W MAŁA WIEŚ - GŁÓWCZYN W MIEJSCOWOŚCI MAŁA WIEŚ, MIĘDZY URZĘDEM GMINY A CMENTARZEM. Zajączkowska Ewa 2013-11-07
190 Zakup i dostawa ekogroszku na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi oraz jednostek organizacyjnych Zajączkowska Ewa 2013-10-24
189 Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej Nr 2953W Mała Wieś - Główczyn w miejscowości Mała Wieś , miedzy Urzędem Gminy a Cmentarzem Zajączkowska Ewa 2013-10-11
188 Przebudowa drogi gminnej w m.Mała Wieś-Borzeń Etap I Zajączkowska Ewa 2013-09-30
187 Zaproszenie do składania ofert na zadnie pn.Wykonanie i montaż wraz z transportem nadruku na 4 szt. tablic pamiątkowych dużych zewnętrznych do Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju. Zajączkowska Ewa 2013-09-17
186 Przetarg pisemny ofertowy na podstawie art.30.ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. nr 142, z póż.zm.) na sprzedaż samochodu marki autosan model H9 -21 -autobus o nr rejestracyjnym WPL 73AY Rok produkcji 1988 stanowiący własność Gminy Mała Wieś Zajączkowska Ewa 2013-08-20
185 PRZETRAG PISEMNY OFERTOWY Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r . nr 142, z póż.zm.). NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI AUTOSAN MODEL H9 - 21 – AUTOBUS O NR. REJESTRACYJNYM WPL 73 AY ROK PRODUKCJI 1988 STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY MAŁA WIEŚ. Zajączkowska Ewa 2013-07-10
184 Przebudowa drogi gminnej w m. Święcice Nowe Zajączkowska Ewa 2013-07-09
183 Remont drogi gminnej nr 290806W relacji Nakwasin -Główczyn Zajączkowska Ewa 2013-07-05
182 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i młodziezy do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2013 -2014 Zajączkowska Ewa 2013-07-01
180 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Remont Drogi Gminnej Nr 290806 W Nakawsin -Główczyn Zajączkowska Ewa 2013-06-21
177 Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych , oprogramowania komputerowego itp. w ramach Projektu pn. „ Nauka i zabawa to super sprawa” realizowanego w Gminie Mała Wieś w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Zajączkowska Ewa 2013-05-22
176 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MAŁA WIEŚ Smorzewska Lilla 2013-05-10
175 Nadzór inwestorski dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Chylin - Zakrzewo Smorzewska Lilla 2013-02-25
174 Nadzór Inwestorski dla zadania pn. Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowie Smorzewska Lilla 2013-02-25
173 Przebudowa drogi gminnej Chylin - Zakrzewo Smorzewska Lilla 2013-01-25
172 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie Smorzewska Lilla 2013-01-16
171 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2013 roku Zajączkowska Ewa 2012-12-06
170 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiełtyki Smorzewska Lilla 2012-10-10
169 Przebudowa drogi gminnej Wilkanowo - Kiełtyki - etap II Smorzewska Lilla 2012-10-10
168 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podgórze Smorzewska Lilla 2012-09-24
167 PRODUKCJA I DOSTAWA KANAPEK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY MAŁA WIEŚ W ROKU SZKOLNYM 2012-2013 Zajączkowska Ewa 2012-09-21
166 Droga Wilkanowo-Kiełtyki Smorzewska Lilla 2012-09-18
165 Dostawa Eko groszku na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi oraz jednostek organizacyjnych Smorzewska Lilla 2012-09-12
164 USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA I ODWOŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY MAŁA WIEŚ WRAZ Z OPIEKĄ PODCZAS DOWOZU W ROKU SZKOLNYM 2012-2013 Zajączkowska Ewa 2012-08-16
163 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi Smorzewska Lilla 2012-08-02
158 Zaproszenie składania ofert Inspektora Smorzewska Lilla 2012-06-18
154 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi Smorzewska Lilla 2012-05-21
153 Zamówienie 4 szt. tablic informacyjnych dużych do Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju. Smorzewska Lilla 2012-04-18
150 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2012 roku Zajączkowska Ewa 2012-02-15
148 Zakup i dostawa ekogroszku na potrzeby Urzędu Gminy w Małej Wsi oraz jednostek organizacyjnych. Zajączkowska Ewa 2012-01-03
147 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mała Wieś w okresie od 19.12.2011 do 18.12.2014 Zajączkowska Ewa 2011-11-25
141 ZAKUP I DOSTAWA PELLETU NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W MAŁEJ WSI ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Zajączkowska Ewa 2011-09-14
140 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2011-09-08
139 Nieruchomość do wydzierżawienia na okres trzech lat, stanowiąca własność Gminy Mała Wieś Administrator 2011-09-06
138 Usługa bankowa w zakresie zaciągniecia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań: Zadanie 1 Zakup pieców dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych Zadanie 2 Zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości działki nr 381/6 zabudowanej budynkiem pompowni i oczyszczalni scieków przemysłowych oraz dzaiłki nr 381/6 i 176/32 ołacznej pow. 22.0209 ha położonej w miejscowości Mała Wieś. Zajączkowska Ewa 2011-08-16
137 USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA I ODWOŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY MAŁA WIEŚ WRAZ Z OPIEKĄ PODCZAS DOWOZU W ROKU SZKOLNYM 2011-2012 Zajączkowska Ewa 2011-08-11
136 Dostawa pieców, montaż i serwis w jednostkach organizacyjnych: Szkole Podstawowej w Podgórzu, Szkole Podstawowej w Dzierżanowie, Szkole Podstawowejw Małej Wsi Przedszkolu Samorządowym w Małej Wsi oraz dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi Zajączkowska Ewa 2011-07-20
135 Dostawa pieców,montaz i serwis w jednostkach organizacyjnych: szkole Podstawowej w Podgórzu, Szkole Podstawowej w Dzierżanowie,Przedszkoklu Samorządowym w Małej Wsi oraz dla potrzeb Urzędu Gminy w Małej Wsi Zajączkowska Ewa 2011-07-04
133 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś Administrator 2011-06-02
131 WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Marciniak Elżbieta 2011-04-04
130 ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ Ul. WARSZAWSKIEJ Zajączkowska Ewa 2010-10-28
129 Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Wilkanowo - Kiełtyki nr 312409 na odcinku 2688 mb. Zajączkowska Ewa 2010-08-20
128 Mała Wieś: Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Renowacja zabytkowego parku i systemu wodnego parku w Małej Wsi . Zajączkowska Ewa 2010-08-20
127 USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA I ODWOŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY MAŁA WIEŚ WRAZ Z OPIEKĄ PODCZAS DOWOZU W ROKU SZKOLNYM 2010 – 2011 Zajączkowska Ewa 2010-08-11
126 Modernizacja drogi dojazdowej w m. Nakwasin Zajączkowska Ewa 2010-08-04
125 ZAKUP ENERGII Zajączkowska Ewa 2010-07-08
124 Przebudowa drogi gminnej Wilkanowo - Kiełtyki nr 312409 na odc. 2.688 mb Zajączkowska Ewa 2010-05-25
123 Renowacja zabytkowego parku i systemu wodnego parku w Małej Wsi Zajączkowska Ewa 2010-03-31
121 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mała Wieś w okresie od 19.12.2009 do 18.12.2011 Zajączkowska Ewa 2009-12-01
120 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr. ewid. 294/4 Administrator 2009-11-24
119 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2009-10-14
118 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2009-10-14
114 Przetarg nieograniczony na: Zadanie Nr 1 : Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej Nr 290804W w miejscowości Dzierżanowo emulsją asfaltową i żwirami na odc.1.700 m, szerokości 4,5 m. Zadanie Nr 2: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej Nr 290819W w miejscowości Brody Duże emulsją asfaltową i żwirami na odc. 1.350 mb, szerokości 4m Administrator 2009-09-09
113 ,,Produkcja i dostawa kanapek i słodkich bułek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mała Wieś - gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. Mazowieckie” Nowatkiewicz Jadwiga 2009-09-07
112 „Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2009-2010- gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie” – Nowatkiewicz Jadwiga 2009-07-29
111 Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Nr 290810W w miejscowości Perki Zajączkowska Ewa 2009-07-16
110 Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze gminnej Nr 290810W o dł. 1 500 m w m Święcice - Kięłtyki Zajączkowska Ewa 2009-03-31
109 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach Zajączkowska Ewa 2009-02-13
108 Budowa boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Orszymowie Zajączkowska Ewa 2009-02-10
105 Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lasocinie Administrator 2008-10-06
104 Zadanie I,,Produkcja i dostawa kanapek i słodkich bułek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mała Wieś - gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. Mazowieckie” Zadanie II,, Produkcja obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Podgórzu – gmina Mała Wieś , pow. Płocki , woj. Mazowieckie ,, Nowatkiewicz Jadwiga 2008-09-19
103 Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości Administrator 2008-09-19
102 Przetarg nieograniczony na Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zajączkowska Ewa 2008-09-17
101 Przebudowa drogi gminnej nr 312412 Lasocin-Nakwasin-Dzierżanowo" Zajączkowska Ewa 2008-08-25
99 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach Zajączkowska Ewa 2008-08-11
98 Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnych Administrator 2008-08-11
97 "Budowa boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Orszymowie Zajączkowska Ewa 2008-08-05
96 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU "Budowa boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Orszymowie Zajączkowska Ewa 2008-08-05
94 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Administrator 2008-07-15
93 Budowa boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Orszymowie Zajączkowska Ewa 2008-07-11
92 Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mała Wieś” Zajączkowska Ewa 2008-06-18
91 Budowa boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Orszymowie" Zajączkowska Ewa 2008-06-12
90 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2008-06-11
88 Budowa boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Orszymowie. Administrator 2008-05-14
87 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 312406 relacji Nakwasin – Główczyn Administrator 2008-05-12
85 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś oznaczonej nr nr ewid. działek niezabudowanych : 419,294/13, 294/14 o łącznej pow. 1638 m², położonej we wsi Węgrzynowo Kaźmierczak Aleksandra 2008-02-04
84 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś oznaczonej nr nr ewid. działek niezabudowanych : 416,294/8, 294/9 o łącznej pow. 1443 m², położonej we wsi Węgrzynowo Kaźmierczak Aleksandra 2008-02-04
83 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości ( dawny spichlerz zbożowy ) ozn. nr ewid. działki 104 o powierzchni 0,29 ha położonej w miejscowości Lasocin Kaźmierczak Aleksandra 2008-02-04
82 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Kaźmierczak Aleksandra 2007-12-24
81 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś przy SUR Mała Wieś. Kaźmierczak Aleksandra 2007-11-26
80 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś przy SUR Mała Wieś. Administrator 2007-11-16
79 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś: zabudowana nieruchomość ( dawny spichlerz zbożowy )ozn. nr ewid. działki nr ewid. 104 o powierzchni 0,29 ha położona w miejscowości Lasocin Kaźmierczak Aleksandra 2007-10-11
78 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś: Niezabudowana działka nr ewid. 420 o powierzchni 0,07 ha położona w miejscowości Węgrzynowo Kaźmierczak Aleksandra 2007-10-09
77 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Małej Wsi, gm. Mała Wieś wzdłuż ul. Warszawskiej” Kaźmierczak Aleksandra 2007-09-28
76 ,, Produkcja obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Podgórzu – gmina Mała Wieś , pow. Płocki , woj. Mazowieckie ,, Nowatkiewicz Jadwiga 2007-09-27
75 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przetargu nieograniczonym na: "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej gruntowej nr 312403 relacji Rąkcice - Dzierżanowo na odcinku 1745 mb." Kaźmierczak Aleksandra 2007-09-13
74 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Małej Wsi, gm. Mała Wieś wzdłuż ul. Warszawskiej” Kaźmierczak Aleksandra 2007-09-13
73 Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na „Budowę boiska o wymiarach 15*24m o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Dzierżanowie” Kaźmierczak Aleksandra 2007-09-07
72 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Małej Wsi, gm. Mała Wieś wzdłuż ul. Warszawskiej” Kaźmierczak Aleksandra 2007-09-07
71 ,,Produkcja i dostawa kanapek i słodkich bułek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mała Wieś - gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. Mazowieckie ,, Produkcja obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Podgórzu – gmina Mała Wieś , pow. Płocki , woj. Mazowieckie ,, Nowatkiewicz Jadwiga 2007-09-05
70 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę zaplecza sportowego na boisku gminnym w Małej Wsi" Kaźmierczak Aleksandra 2007-08-31
69 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Modernizacja nawierzchni ulic Kwiatowej i Ogrodowej w Małej Wsi oraz dróg gminnych w Węgrzynowie i Święcicach” Kaźmierczak Aleksandra 2007-08-24
68 „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej gruntowej nr 312403 relacji Rąkcice - Dzierżanowo na odcinku 1745 mb” Kaźmierczak Aleksandra 2007-08-21
67 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na Modernizację nawierzchni drogi gminnej gruntowej nr 312403 relacji Rąkcice - Dzierżanowo na odcinku 1745 mb. Kaźmierczak Aleksandra 2007-08-21
66 Zabudowana działka nr ewid. 103/4 o powierzchni 0,2342 ha położona w miejscowości Stare Gałki (działka i budynek po Szkole Podstawowej) Administrator 2007-08-20
65 „Budowę boiska o wymiarach 15*24m o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Dzierżanowie” Kaźmierczak Aleksandra 2007-08-14
64 Przetarg nieograniczony na: „Budowę zaplecza sportowego na boisku gminnym w Małej Wsi” Kaźmierczak Aleksandra 2007-08-03
63 Przetarg nieograniczony na: „Modernizację nawierzchni ulic Kwiatowej i Ogrodowej w Małej Wsi oraz dróg gminnych w Węgrzynowie i Święcicach” Kaźmierczak Aleksandra 2007-08-01
62 „Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2007-2008- gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie” Nowatkiewicz Jadwiga 2007-07-26
61 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie zadania pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej gruntowej nr 312403 relacji Rąkcice - Dzierżanowo na odcinku 1745 mb” Kaźmierczak Aleksandra 2007-07-20
60 Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mała Wieś. Administrator 2007-04-30
59 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś: Niezabudowana działka rolna nr ewid. 55/14 o powierzchni 2,1779 ha położona w miejscowości Nowe Gałki Kaźmierczak Aleksandra 2007-02-13
58 Niezabudowana działka nr ewid. 191/4 o powierzchni 165 m² położona w Małej Wsi, przy ul.Jana III Sobieskiego Kaźmierczak Aleksandra 2007-01-26
57 Niezabudowana działka nr ewid. 413 o powierzchni 0,0677 ha położona w miejscowości Węgrzynowo Administrator 2006-12-27
56 Niezabudowana działka rolna nr ewid. 186 o powierzchni 0,22 ha położona w miejscowości Nakwasin Administrator 2006-12-27
55 Niezabudowana działka rolna nr ewid. 191 o powierzchni 0,91 ha położona w miejscowości Nakwasin. Administrator 2006-12-27
54 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżanowie Administrator 2006-11-17
53 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś. Administrator 2006-11-02
52 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewo. Administrator 2006-10-20
51 Remont drogi powiatowej Nr 235 Dzierżanowo – Słomin na odcinku km 0+000 do km 0+715 szerokości 5 m oraz wykonanie dwóch zjazdów na drogę gminną szerokości 5m i długości 5 mb. Stefaniak Michał 2006-10-19
50 Modernizacja i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mała Wieś. Stefaniak Michał 2006-10-18
49 Remont drogi powiatowej Nr 235 Dzierżanowo – Słomin na odcinku km 0+000 do km 0+715 szerokości 5 m oraz wykonanie dwóch zjazdów na drogę gminną szerokości 5m i długości 5 mb. Stefaniak Michał 2006-10-09
48 Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mała Wieś. Stefaniak Michał 2006-10-03
47 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 139/1, 142/2, 142/1, 144/1, 144/2, 143 w Małej Wsi Stefaniak Michał 2006-10-02
46 Przebudowa drogi powiatowej nr 249 Niździn – Gałki na odcinku długości 1200m Stefaniak Michał 2006-09-19
45 Modernizację nawierzchni drogi gminnej nr 312409 relacji Wilkanowo – Kiełtyki na odcinku 500 mb. Stefaniak Michał 2006-08-21
44 „Produkcja i dostawa kanapek i słodkich bułek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mała Wieś - gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. Mazowieckie” ,, Produkcja obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Podgórzu – gmina Mała Wieś , pow. Płocki , woj. Mazowieckie Nowatkiewicz Jadwiga 2006-08-17
42 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 312409 relacji Wilkanowo – Kiełtyki na odcinku 500mb. Stefaniak Michał 2006-08-09
39 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro - Modernizacja nawierzchni ulic: Botanicznej, Orzeszkowej, Nałkowskiej, Konopnickiej, Dąbrowskiego, Jagiełły, Reja i Krótkiej w Małej Wsi. Stefaniak Michał 2006-07-19
38 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro Stefaniak Michał 2006-07-18
36 Wykonanie modernizacji nawierzchni ulic Mickiewicza i Jagiełły w Małej Wsi, pow. płocki, woj. mazowieckie. Administrator 2006-05-15
35 „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych 3 zadań sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Administrator 2006-05-15
34 Wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) na drodze gminnej relacji Liwin - Święcice, gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie. Administrator 2006-05-15
30 Wymiana starych okien i drzwi na nowe PCV w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi, pow. płocki, woj. mazowieckie. Administrator 2006-05-15

[Liczba odsłon: 6615478]

przewiń do góry