Zygmunt Grzegorz Wojnarowski

Wójt Gminy


Telefon 24 269 79 69


E-Mail
gmina@malawies.pl

 

 

Wójtowi podlegają bezpośrednio:
 1. Sekretarz,
 2. Skarbnik,
 3. Urząd Stanu Cywilnego,
 4. Pełnomocnik Wójta ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Danych Osobowych i Ochrony Informacji Niejawnych,
 5. Radca Prawny,
 6. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.
Do wyłącznych kompetencji Wójta należy:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia w przypadkach nie cierpiących zwłoki określonych w art. 41 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym,
 3. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
 4. wykonywanie uchwał Rady,
 5. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy – w ramach posiadanych upoważnień,
 6. koordynowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 8. prowadzenie spraw polityki kadrowej i płacowej w odniesieniu do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 9. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady,
 10. wydawanie zarządzeń,

 

  W zakresie określonym w ust. 2 pkt 3 Wójt może upoważnić Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-10 12:41:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Stefaniak Michał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-05 07:08:00
 • Liczba odsłon: 7930
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6189617]

przewiń do góry