STANOWISKA

1.

Zygmunt Grzegorz   Wojnarowski

Wójt Gminy

2.

Elżbieta Marciniak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

3.

Monika Stypułkowska 

Skarbnik Gminy

4.

Ewelina Kołodziejska

Sekretarz Gminy

5.

Mariusz Marciniak

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych

6.

Katarzyna Jamowska

Podinspektor ds. oświaty, archiwum

7.

Agnieszka Jóźwiak

Referent ds. kancelaryjnych, działalności gospodarczej
i promocji gminy

8.

Aleksandra Kocik

Podinspektor ds. uzależnień, pomocy  niepełnosprawnym, obsługi Rady Gminy, wyborów i referendów

9.

Weronika Zyznowska

 Referent ds. kadrowych

10.

Dorota Serwińska

Zastępca Skarbnika Gminy - Główny Księgowy

11.

Anna Bąbała

Inspektor ds. księgowości budżetowej i Główny Księgowy ds. prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostki GOPS

12.

Agnieszka Lewandowska

Inspektor ds. wymiarów podatków i opłat

13.

Bożena Anna  Niemirowska

Podinspektor ds. płac i księgowości budżetowej

14.

Anna Pawłowska

Główny księgowy ds. prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek oświaty

15.

 Anna Piegat

Referent  ds. księgowości podatkowej

16.

Anna Szczurowska

Podinspektor ds. płac i księgowości budżetowej

17.

Wioleta Gankowska

Referent ds. gospodarki komunalnej

18.

Małgorzata Golacik

Podinspektor ds. gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i melioracji

19.

Sylwia Kołakowska

Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej i energetyki

20.

Małgorzata Walicka

Podinspektor ds. ochrony środowiska

21.

Adam Kacprzak

Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji

22.

Piotr Nowatkiewicz

Inspektor ds. planowania przestrzennego, dróg i komunikacji

23.

Danuta Szmulewicz

Inspektor ds. rolnictwa, geodezji, gospodarki nieruchomościami

24.

Małgorzata Jeznach

Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych

25.

Magdalena Wcisło

Adwokat - Obsługa Prawna Urzędu 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-09 09:27:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-06 12:47:53
  • Liczba odsłon: 23444
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7127136]

przewiń do góry