Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania uwag i opinii do projektu  "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2020 rok.”

Konsultacje trwają do 23 października 2019 roku.

Opinie, wnioski i uwagi do projektu należy składać w formie pisemnej w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy w Małej Wsi – pokój Nr 1
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: ajozwiak@malawies.pl
  3. drogą listowną na adres: Urząd Gminy w Małej Wsi ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś


Projekt rocznego programu współpracy na 2020 rokInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-02 16:55:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-02 16:55:19
  • Liczba odsłon: 447
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7149919]

przewiń do góry