Poniżej przedstawiamy  krótkie podsumowanie projektu systemowego pod nazwą  ,, Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -   Moja Przyszłość ” realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  w partnerstwie z Gminą Mała Wieś w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnicy w jakości usług edukacyjnych, za okres od września do grudnia 2014 roku.

 

Projekt ten jest realizowany w 4 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś tj. : w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie , Szkole Podstawowej im. Wincentego  Gawareckiego w Małej Wsi , Szkole Podstawowej w Podgórzu i Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi . W pierwszym okresie rozliczeniowym  tj. od września do grudnia 2014 roku w ramach projektu zrealizowano ogółem we wszystkich placówkach 320 godzin zajęć pozalekcyjnych - w tym: 104 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego , 156 godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i 60 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.                                 W ramach projektu zakupiono również pomoce multimedialne  niezbędne do właściwej realizacji projektu   : rzutnik - projektor multimedialny na potrzeby SP w Dzierżanowie , telewizor LED 42 cale i urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby SP w Małej Wsi , telewizor LED 42 cale i urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby SP w Małej Wsi oraz i  laptop wraz z radioodtwarzaczem  CD na potrzeby Gimnazjum (na ogólną sumę 10 314,58 zł).

W ramach projektu każda z grup projektowych miała możliwość wyjazdu na całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym , edukacją , kulturą . Grupa projektowa z Gimnazjum m w Małej Wsi odwiedziła w dniu 10 października 2014 roku Warszawę i Muzeum Techniki i Przemysłu oraz Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza  , grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi w dniu 25 października 2014 odwiedziła Sochaczew i Żelazową Wolę , grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie w dniu 25 października 2014 roku zwiedziła Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie a grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu w dniu 19 listopada 2014 roku odwiedziła Centrum Języków Obcych YLC w Płocku oraz Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego.

Ogółem w okresie wrzesień - grudzień 2014 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 38 300,68 zł.              Kwota ta pochodziła w 100% z dofinansowania.

Jadwiga Nowatkiewicz


Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie projektu systemowego pod nazwą  ,,Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość”realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  w partnerstwie z Gminą Mała Wieś w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnicy w jakości usług edukacyjnych, za okres styczeń- czerwiec 2015 roku. Projekt ten był  realizowany w 4 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś tj. : w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie, Szkole Podstawowej im. Wincentego  Gawareckiego w Małej Wsi, Szkole Podstawowej w Podgórzu i Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi. W drugim okresie rozliczeniowym  tj. od stycznia do czerwca 2015 roku w ramach projektu zrealizowano ogółem 480 godzin zajęć pozalekcyjnych - w tym: 156 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego, 234 godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i 90 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.                                

W ramach projektu każda z grup projektowych miała możliwość wyjazdu na całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją , kulturą.

Grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu w dniu 25 kwietnia 2015 roku odwiedziła Łódź .Uczniowie zwiedzili  fundację filmową SE-MA-FOR, palmiarnię i Muzeum Sztuki. Grupa projektowa z Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi w dniu 9 maja 2015 roku odwiedziła Warszawę. Uczniowie zwiedzili Ogród Zoologiczny PANDA, Miejski Ogród Zoologiczny a także Ogród Botaniczny PAN Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie w dniu 13 czerwca 2015 roku wybrała się na wyjazd do Torunia. Uczniowie zwiedzali Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika , zwiedzali stare miasto i wzięli udział w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez przewodnika. Podsumowaniem wyjazdu był rejs statkiem po Wiśle. Grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej im.W.H.Gawareckiego w Małej Wsi w dniu 16 czerwca 2015 roku wybrała się na wycieczkę  do Pułtuska, gdzie w komnatach zamku w Pułtusku wzięła udział w niezwykłych zajęciach z savoir-vivre'u pt.,,O zachowaniu się przy stole". Uczniowie uczestniczyli w wykładzie oraz w części praktycznej tj. obiedzie w restauracji. Po zwiedzaniu zamku w Pułtusku uczniowie  pływali  gondolami po Narwi.

Koszt każdego wyjazdu wyniósł 1980,00 zł.

Ogółem w okresie styczeń-czerwiec 2015 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 40 355,40 zł (w tym koszt całodziennych wyjazdów uczniów 7 920,00zł).  Kwota ta pochodziła w 100% z dofinansowania.

Jadwiga Nowatkiewicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-17 14:19:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-24 13:40:01
  • Liczba odsłon: 6970
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7293616]

przewiń do góry