Mała Wieś, dn. 12.08.2011r.

PPR 7624/3/11

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam

 że na wniosek z dnia 09.08.2011r. złożony przez firmę GWARANT Sp. z o.o. Doradztwo gospodarcze ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków

zostało wszczęte postępowanie

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

 BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 2 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ”

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udziału w każdym stadium postępowania.

            W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Mała Wieś pok. nr 4 w godzinach urzędowania.

 

 

Powyższe zawiadomienie umieszczono:

- Na tablicy ogłoszeń

- W pobliżu miejsca lokalizacji

- Na stronie BIP

Otrzymują:

- Strony postępowania

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-17 09:00:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-17 09:00:06
  • Liczba odsłon: 5825
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7133511]

przewiń do góry