Mała Wieś dnia   21.12.2011

 

 

Nr PPR 7331/ 50 / 2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 §4   Kodeksu Postępowania Administracyjnego   - jednolity tekst ustawy z dnia 14   czerwca 1960 r /Dz. U. Nr 98 z 2000 r, poz. 107/ i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 z 2003r, poz. 717,

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek z dnia 21.11.2011 9(wpłynęło 24.11.2011) złożony przez firmę 2EP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 30-105 Kraków, ul. Kościuszki 40/6

 

zostało wszczęte postępowanie

 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.:   budowy obiektów – biogazowni rolniczej o mocy 1520kW wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid. 174/2, 175/2, 176/2 w miejscowości Wilkanowo oraz na działce nr ewid. 6 w miejscowości Orszymowo w   w gminie Mała Wieś.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania.

W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Mała Wieś pok. 1 w godzinach urzędowania.

 

(postępowanie prowadzi Magdalena Kraśniewska tel. 24 269-79-76)

 

Powyższe zawiadomienie umieszczono:

-        na tablicy ogłoszeń

-        na stronie BIP

Otrzymują

strony postepowania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-23 11:52:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-23 11:52:54
  • Liczba odsłon: 6394
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7149733]

przewiń do góry