Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mała Wieś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Mała Wieś

z dnia 03.03.2021 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu

PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MAŁA WIEŚ

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 t.j.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczna i Paliwa Gazowe dla Gminy Mała Wieś, tj. na okres od 04.03.2021 r. do 25.03.2021 r.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Mała Wieś oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mała Wieś.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości:

- w formie pisemnej na adres Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja, ul. Bielska 94, 43-520 Chybie lub adres Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres biuro@eko-precyzja.eu lub gmina@malawies.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Rada Gminy Mała Wieś

 

W załączeniu:

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Mała Wieś o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mała Wieś"

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Mała Wieś o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mała Wieś"

3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mała Wieś

4. Załącznik nr 1 Schemat sieci przesyłowej na obszarze Gminy Mała Wieś

5. Formularz zgłaszania uwag

6. Klauzula informacyjna
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-03 11:09:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Kołodziejska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-03 11:30:29
  • Liczba odsłon: 674
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7125390]

przewiń do góry