Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030
 

W terminie 23.03.2021 r. – 06.04.2021 r. prowadzony będzie nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkania online), wyznaczony został obszar rewitalizacji Mała Wieś – Centrum, na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w Gminie Mała Wieś.

Kolejnym etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030 jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonym obszarze.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze itp. Szczególnie zachęcamy przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania poniższego formularza. Przedsięwzięcia można zgłaszać dla obszaru rewitalizacji Mała Wieś – Centrum. Zgłoszenia można dokonywać wypełniając elektroniczny formularz na stronie: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mala_wies_nabor_przedsiewziec do 06 kwietnia 2021 r. lub przesyłając wypełniony formularz (Załącznik 1) bezpośrednio na adres e-mail: gmina@malawies.pl .

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z diagnozą jest dostępna na stronie internetowej gminy.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, gospodarczych, środowiskowych przestrzennych i technicznych obszaru, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru Programem rewitalizacji stanowi podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektu społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-23 08:47:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Kołodziejska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-23 08:55:40
  • Liczba odsłon: 339
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7125574]

przewiń do góry