Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok (pobierz)

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania uwag i opinii do projektu   Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś na 2018 rok.”

Konsultacje trwają do 10 października 2017 roku.

Opinie, wnioski i uwagi do projektu należy składać w formie pisemnej w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy w Małej Wsi – pokój Nr 4
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: emarciniak@malawies.pl
  3. drogą listowną na adres: Urząd Gminy w Małej Wsi ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś
projekt Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok (pobierz)
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-29 11:14:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 07:54:00
  • Liczba odsłon: 517
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7304386]

przewiń do góry