Do zadań Referatu Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych należy:
1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
2. opracowywanie programów ochrony środowiska oraz ich aktualizacja, realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
3. realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w tym wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
4. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
5. prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków należących do kompetencji Gminy wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
6. realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie,
7. przygotowanie, prowadzenie i nadzór w zakresie modernizacji i inwestycji oświetlenia ulicznego, współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi przy modernizacji sieci lub instalacji energetycznych na terenie Gminy, zaopatrzenie gminy w energię elektryczną,
8. prowadzenie spraw dotyczących bieżącego utrzymania ulic, dróg, poboczy, placów, parkingów i mostów, w tym remontów bieżących,
9. utrzymaniem czystości na terenie Gminy, sprzątanie miejsc publicznych, chodników, przystanków autobusowych i skwerów; organizacja bieżących prac porządkowych, remontowych i ogrodniczych,  
10. nadzór nad taborem samochodowym, ciągnikami, itp.  
11. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo Wodne,
12. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska gminnego,
13. gospodarowanie budynkami komunalnymi oraz zasobem mieszkaniowym, nadzorowanie realizacji planów przeglądów, remontów bieżących i kapitalnych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzelak Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-13 08:58:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-10 12:33:43
  • Liczba odsłon: 7248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7152333]

przewiń do góry