Mała Wieś, dn. 01.08.2012r.

OŚ 6220/5/12

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam

 że na wniosek złożony przez Pana Tomasza Grzelaka zam. Węgrzynowo, gm. Mała Wieś

zostało wszczęte postępowanie

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu odzysku i zbierania odpadów – złomu.”.Lokalizacja przedsięwzięcia: obręb geodezyjny  Węgrzynowo  działka numer 304 i 305  .

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udziału w każdym stadium postępowania.

            W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Mała Wieś pok. nr 4 w godzinach urzędowania.

 

 

Powyższe zawiadomienie umieszczono:

- na tablicy ogłoszeń

- na stronie BIP

 

Otrzymują:

- strony postępowania

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-01 14:17:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-01 14:17:07
  • Liczba odsłon: 6472
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7125549]

przewiń do góry