Budżety Gminy Mała Wieś do 2017 włącznie

 

1.

Budżet Gminy na 2003 r

2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2003 r.

3.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2004 r.

4.

Budżet Gminy na 2004 r.

5.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 r.

6.

Budżet Gminy na 2005 r.

7.

Budżet Gminy na 2006 r.

8.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

9.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 r.

10.

Budżet Gminy na 2007 r.

11.

Budżet Gminy na rok 2008 r. - projekt.

12.

Budżet Gminy na 2008 r.

13.

Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_2007_r.rar

14.

Informacja_z_wykonania_budzetu_za_i_polr._2008.rar

15.

Budżet_2009.rar

16.

Sprawozdanie_za_2008.rar

17.

Budżet_2010.rar

18.

Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_2009_r.rar

19.

Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_2010.rar

20.

Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2011_r.rar

21.

Budżet 2012       ,    Załączniki

22.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

23.

Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_gminy_mala_wies_za_2012_r.rar

24.

Budżet 2013             ,             załączniki

25.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

26.

Budżet na 2014 r.

27.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013

28.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

29.

Budżet na 2015 r.

30.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.

31.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

32.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

33.

Budżet na 2016 r.

34.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r  .

35.

Budżet na 2017 r .

36.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

37.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r  .

38.

Budżet na 2018 r.