Zarządzenie Nr 374/56/2018 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mała Wieś oraz powołania komisji rekrutacyjnej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Konkursu na stanowisko urzędnicze ds. płac i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

 

W wyniku ogłoszonego naboru na w/w stanowisko dokumenty złożyło   2   kandydatów

 

1.       Anna Szczurowska zam. Wyszogród

2.       Małgorzata Kowalewska zam. Orszymowo

 

 

  Po dokonaniu oceny formalnej złożonej przez kandydatów dokumentów do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zakwalifikowała się jedna osoba:

 

1.       Anna Szczurowska zam. Wyszogród

 


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.   

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Monika Stypułkowska

 

Mała Wieś, 30.07.2018rMała Wieś,  31.07.2018r


Urząd Gminy w Małej Wsi
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO  NA STANOWISKO  URZĘDNICZE DS.PŁAC I KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W URZĘDZIE GMINY MAŁA WIEŚInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Szczurowska

zam. Wyszogród

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Monika Stypułkowska