INFORMACJA

o punktach i firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

pochodzący z gospodarstw domowych, obejmujących swym działaniem teren gminy Mała Wieś.  

 

 

            Na podstawie art. 3 ust 2 pkt. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz 2008 ) Urząd Gminy w Małej Wsi informuje mieszkańców gminy Mała Wieś o znajdujących się na terenie gminy Mała Wieś punktach oraz firmach, zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

 

1.       Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

a)       Remondis Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie

ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

Oddział w Płocku ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock

 

2.       Adres punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

a)       Remondis Sp. z o. o. Oddział w Płocku

ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock

           

 

            Informujemy ponadto, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 Poz. 1495 )

1.       Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

2.       Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

3.       Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, z zastrzeżeniem art.42 ust. 1. w/w ustawy. Treść art. 42 ust. 1 – „ Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju”.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-22 10:44:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-22 10:50:07
  • Liczba odsłon: 6428
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7142732]

przewiń do góry