Miło nam poinformować , że Szkoła Podstawowa w Podgórzu jako jedyna w powiecie płockim została zakwalifikowana do projektu Misja Przyroda - zielone szkoły w parkach narodowych.Na realizację w/w projektu została w dniu 10 lutego 2015 roku podpisana umowa o współpracy  Nr 38/2015 pomiędzy Fundacją ,, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund ,, z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 3A a Gminą Mała Wieś przy udziale Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Projekt finansowany jest ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków Fundacji ,,Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund.

Założenia ogólne projektu.

Celem projektu jest budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski dla terenów chronionych : parki narodowe  i obszary Natura 2000 . Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznają bogactwo gatunkowe otaczającego ich środowiska przyrodniczego i praktyczne znaczenie pojęcia różnorodności biologicznej.

Projekt będzie realizowany w okresie od kwietnia do czerwca 2015 roku w 3 etapach.

Etap pierwszy to wprowadzenie i będzie realizowany bezpośrednio przed wyjazdem do parku narodowego . Obejmuje 2 godziny dydaktyczne.

Etap drugi projektu to 5 dni od poniedziałku do piątku w jednym z parków narodowych.

Etap trzeci projektu to 10 godzin zajęć pozalekcyjnych w szkole , realizowanych po powrocie z wyjazdu.

Jadwiga Nowatkiewicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-17 14:20:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-17 14:27:43
  • Liczba odsłon: 2327
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7122627]

przewiń do góry