Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 26.01.2012r na realizację zadań publicznych gminy Mała Wieś z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 91/09/2012 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 20 lutego 2012r Komisja Konkursowa powołana do oceny ofert w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mała Wieś z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację w/w zadania publicznego.

Komisja postanowiła przyznać dotację z budżetu Gminy Mała Wieś następującym oferentom:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota przyznanej dotacji

1.

GKS Spójnia

ul. Kochanowskiego 17

09-460 Mała Wieś

„Organizowanie szkoleń i rozgrywek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś w piłce nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez inne jednostki  wraz z utrzymaniem i opieką nad boiskiem piłkarskim w Małej Wsi”

30 000,00

2.

UKS “Borowik”

Podgórze 6

09-460 Mała Wieś

„Sportowo-integracyjny Piknik Rodzinny”

2 000,00

3.

UKS “Borowik”

Podgórze 6

09-460 Mała Wieś

„Jesienne Biegi  Przełajowe z Okazji Dnia Niepodległości”

3 000,00

4.

Stowarzyszenie

“Szansa na rozwój”

ul. Płońska 4

09-460 Mała Wieś

„Rodzinne wyjazdy na basen z nauką pływania”

2 500,00

5.

Stowarzyszenie

“Szansa na rozwój”

ul. Płońska 4