Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2030

 

Wójt Gminy Mała Wieś zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2030.

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485 z późń. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z póź. zm.), Wójt Gminy Mała Wieś informuje, że w dniach od 06.09.2021 r. do 28.09.2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2030.

 

KONSULTACJE PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH:

1) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Mała Wieś, na stronie internetowej Gminy Mała Wieś i Biuletynu Informacji Publicznej. Wypełniony formularz konsultacyjny należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś lub przesłać na adres e-mail: gmina@malawies.pl

2) spotkanie konsultacyjne online dla interesariuszy procesu rewitalizacji. Spotkanie online odbędzie się w dniu 24.09.2021 r. godz. 16:00 za pośrednictwem platformy ZOOM

https://us06web.zoom.us/j/86837299182?pwd=SFFCM29hKzVydFdickJzTS9BdUpjdz09

3) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mala_wies_konsultacje_gpr

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030 udostępniony jest na stronie Gminy Mała Wieś, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejska Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-08-30 09:54:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Kołodziejska Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-15 11:38:49
  • Liczba odsłon: 354
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7125575]

przewiń do góry