Mała Wieś, dn. 17.02.2012r.

PPR 6220/1/12

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam

 że na wniosek złożony przez Fermę Trzody Chlewnej Tomasz Kochanek Dzierżanowo, gm. Mała Wieś

zostało wszczęte postępowanie

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i eksploatacji instalacji do hodowli trzody chlewnej”.

Lokalizacja przedsięwzięcia: obręb geodezyjny  PGR Dzierżanowo  działka numer 26/1 .

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udziału w każdym stadium postępowania.

            W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Mała Wieś pok. nr 4 w godzinach urzędowania.

 

 

Otrzymują:

 

1.       Tomasz Kochanek

Małszyce 63B, 99-400 Łowicz

2.       Paweł Kochanek

Karsznice Duże 34,99-413 Chąśno

3.       Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

         ul. Otolińska 21

09-407 Płock

4.       Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

 w Warszawie Oddział w Płocku, ul. 1-go Maja 1B, 09-402 Płock

5.       A/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-17 14:16:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-17 14:16:34
  • Liczba odsłon: 5899
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7126985]

przewiń do góry