6220/1/12                                                      Mała Wieś, 01.08.2012r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

 Wójt Gminy Mała Wieś zgodnie art. 33 ust. 1   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25.07.2012r.  Pan Tomasz Grzelak zam. Węgrzynowo, gm. Mała Wieś przedłożył „Raport oddziaływania na środowiska dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu odzysku i zbierania odpadów - złomu”.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawał Wójt Gminy Mała Wieś, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Warszawie i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Z dokumentami dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym „Raportem o oddziaływaniu na środowisko”, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mała Wieś (pok. nr 4), w godzinach urzędowania.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, które rozpatrzy Wójt Gminy Mała Wieś, można składać w Urzędzie Gminy Mała Wieś w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 22 sierpnia 2012 r.

Powyższe zawiadomienie umieszczono:

- na tablicy ogłoszeń

- na stronie BIP

 

Otrzymują:

- strony postępowania

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-01 14:20:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-01 14:20:19
  • Liczba odsłon: 5841
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7142774]

przewiń do góry