INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Mała Wieś

na stanowisko

 

koordynator-specjalista ds. inwestycji, budownictwa, gospodarki mieszkaniowej

............................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

       Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a/ wybrany/a Pan/Pani

:  Barbara Dominikiewicz

...........................................................................

(imię i nazwisko)

zamieszkała

09-450 Wyszogród, ul. Klasztorna 29

...........................................................................

(miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie:

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Pani Barbara Dominikiewicz spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W procedurze naboru wykazała się dużą znajomością zagadnień związanych z tym stanowiskiem.Wójt Gminy Mała Wieś

Andrzej BarcińskiOGŁOSZENIE URZĘDU GMINY MAŁA WIEŚ

O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego1,   09-460 Mała Wieś

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

koordynator-specjalista ds. inwestycji, budownictwa, gospodarki mieszkaniowej (niepełny wymiar czasu pracy – ½ etatu)

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

1)