Zawiadomienie z dnia 29 września 2022 roku w sprawie ponownego wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pod nazwą " Punkt skupu złomu" realizowanego na terenie działki o nr. ewid. 384/14 obręb ewid. Mała Wieś gm. Mala Wieś  powiat Płocki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3mw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce ewidencyjnej nr 28, położonej w obrębie Podgórze Parcele”.

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie studni awaryjnych nr 1A i nr 2A dla stacji uzdatniania wody w Lasocinie, Gmina Mała Wieś,  powiat Płocki”.

Obwieszczenie o przekazaniu skargi do WSA w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 11 maja 2022 r. Nr KO-403/4105/23/22 (dot. sprawy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa o dwa budynki chlewni tuczu na 4250 stanowisk każdy wraz z ujęciem wody, paszarnią i inną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr. ewid. 26/1 i 26/2 obręb Dzierżanowo, gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. Mazowieckie.")

Zawiadomienie stron postępowania o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie studni awaryjnych nr 1A i nr 2A dla stacji uzdatniania wody w Lasocinie, gmina Mała Wieś, Powiat płocki”.

Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie studni awaryjnych nr 1A i nr 2A dla stacji uzdatniania wody w Lasocinie, gmina Mała Wieś, Powiat płocki”

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr. 56, obręb Orszymowo, gmina Mała Wieś”.

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną decyzję i orzekającą ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa o dwa budynki chlewni tuczu na 4250 stanowisk każdy wraz z ujęciem wody, paszarnią i inną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr. ewid. 26/1 i 26/2 obręb Dzierżanowo, gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. Mazowieckie".

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki 384/14, obręb geodezyjny Mała Wieś, Gmina Mała Wieś

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odmowie wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt skupu złomu” realizowanego na części działki o nr. ewid. 384/14, obręb ewidencyjny 0014 Mała Wieś, gm. Mała Wieś, powiat Płocki

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr. 56, obręb Orszymowo, gmina Mała Wieś”

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku  o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną decyzję  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na – eksploatacji złoża piasków kwarcowych w granicy działki 56/1 i 55/6 w obrębie Główczyn, gmina Mała Wieś powiat płocki, województwo mazowieckie

Zawiadomienie o zebranych dowodach w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki 384/14, obręb geodezyjny Mała Wieś, Gmina Mała Wieś

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) – Gródkowo od km 0+000 do km 2+227 o długości 2,227 km”

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na. „Przebudowie drogi gminnej nr 290823W, relacji Arciszewo Nowe – Orszymowo, gmina Mała Wieś”

Zawiadomienie o terminie oględzin w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki 384/14, obręb geodezyjny Mała Wieś, gm. Mała Wieś

Zawiadomienie stron postępowania o zebranym materiale dowodowym w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) Gródkowo od km 0+000 do km 2+227 długości 2,227 km”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki 384/14, obręb geodezyjny Mała Wieś, Gmina Mała Wieś

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa o dwa budynki chlewni tuczu na 4250 stanowisk każdy wraz z ujęciem wody, paszarnią i inną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr. ewid. 26/1 i 26/2 obręb Dzierżanowo, gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. Mazowieckie."

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa o dwa budynki chlewni tuczu na 4250 stanowisk każdy wraz z ujęciem wody, paszarnią i inną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr. ewid. 26/1 i 26/2 obręb Dzierżanowo, gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. Mazowieckie."

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 290823W  relacji Arciszewo Nowe - Orszymowo, gmina Mała Wieś".

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo(dr.powiatowa nr 2953W) - Gródkowo od km 0+000 do km 2+227 długości 2,227km".

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno na odcinku od km 4+790 do km 6+530 o długości 1,740 km w miejscowości Mała Wieś".

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-08 09:56:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Justyna Duch
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-29 13:59:47
  • Liczba odsłon: 869
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7143400]

przewiń do góry