Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Obwieszczenie zawiadamiające o zamiarze, przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń zmieniających zarządzenia RDOŚ

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zebranym materiale dowodowym w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno na odcinku od km 4+790 do km 6+530 o długości 1,740 km w miejscowości Mała Wieś"

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zebranym materiale dowodowym w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa o dwa budynki chlewni tuczu na 4250 stanowisk każdy wraz z ujęciem wody, paszarnią i inną infrastrukturą towarzyszącą"

Obwieszczenie - zawiadomienie strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w Lasocinie"

Obwieszczenie zawiadamiające o zamiarze, przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń zmieniających (6 zarządzeń) (RDOŚ)

Obwieszczenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Lasocinie, gm. Mała Wieś. Powiat płocki”

Obwieszczenie - wezwanie na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa. Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa gospodarstwa o dwa budynki chlewni tuczu na 4250 stanowisk każdy wraz z ujęciem wody, paszarnią i inną infrastrukturą towarzyszącą"
Protokół  z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dniu 15.11.2021 r. w Dzierżanowie, zarządzonej przez Wójta Gminy Mała Wieś w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarstwa o dwa budynki chlewni tuczu na 4250 stanowisk każdy wraz z ujęciem wody, paszarnią i inną infrastrukturą towarzyszącą".

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno na odcinku od km 4+790 do km 6+530 o długości 1,740 km w miejscowości Mała Wieś"

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie w trybie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zebranym materiale dowodowym - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce nr 28, położonej w obrębie Podgórze Parcele

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PUNKT SKUPU ZŁOMU w Małej Wsi

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym - PUNKT SKUPU ZŁOMU w Małej Wsi

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BODZANÓW o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-23 10:53:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-31 10:14:50
  • Liczba odsłon: 1315
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7301457]

przewiń do góry