Gminny Zespół Oświaty w Małej Wsi informuje, że w dniu 15 października 2015 roku /czwartek/ będą wypłacane środki finansowe w ramach funduszu zdrowotnego w związku ze złożonymi wnioskami nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne z placówek oświatowych, dla których Gmina Mała Wieś jest lub była organem prowadzącym.

W 2015 roku na ten cel w budżecie Gminy Mała Wieś zabezpieczono 10 000,00 zł. W terminie do dnia 30 września 2015 roku wpłynęło 38 wniosków nauczycieli. Przy podziale środków wzięto pod uwagę sytuację materialną tj. wysokości dochodu na jednego członka rodziny w zł netto z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku i zdrowotną tj. występowanie u wnioskodawcy choroby przewlekłej:

I grupa dochody do 1000,00 zł netto -480,00 zł – 3 wnioski

II grupa dochody od 1000,00 zł do 1999,99 zł netto -260,00 zł – 26 wniosków

III grupa dochody od 2000,00 zł netto -200,00 zł.- 8 wniosków

Wypłaty funduszu zdrowotnego będzie realizował Bank Spółdzielczy w Małej Wsi ul.Płońska 7 w godzinach pracy. Część wnioskodawców otrzyma pomoc zdrowotną zgodnie ze złożoną dyspozycją tj. przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym.

Jadwiga Nowatkiewicz

______________________________________________________________________________

  Zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXXIV/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś od 2014 roku uległy zmianie zasady przyznawania i wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne , z placówek oświatowych ,   dla   których Gmina Mała Wieś   jest lub była organem prowadzącym .

  Wnioski należy składać do dnia 30 września 2015 roku do Wójta Gminy Mała Wieś   Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś osobiście lub drogą pocztową.

 

Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z leczeniem ( faktury , rachunki ) oraz oświadczenie o dochodach (netto) uzyskanych ze wszystkich źródeł przychodu,   za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku ,   przypadających na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym   .

W załączeniu Uchwała Rady Gminy Mała Wieś oraz wzór oświadczenia .


Jadwiga Nowatkiewiczwniosek.doc

uchwala_rady_gminy_mala_wies.pdf

oswiadczenie_wzor_do_wykorzystania.pdf
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-04 09:39:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-13 12:38:38
  • Liczba odsłon: 2569
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7293300]

przewiń do góry