PPR  6220/1/12                                         Mała Wieś, 05.04.2012r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

 Wójt Gminy Mała Wieś zgodnie art. 33 ust. 1   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 30.03.2012r.  Ferma Trzody Chlewnej Tomasz Kochanek Dzierżanowo, gm. Mała Wieś przedłożyła „Raport oddziaływania na środowisko planowanej rozbudowy i eksploatacji instalacji do hodowli trzody chlewnej”.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawał Wójt Gminy Mała Wieś, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Warszawie i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Z dokumentami dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym „Raportem o oddziaływaniu na środowisko”, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mała Wieś (pok. nr 4), w godzinach urzędowania.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, które rozpatrzy Wójt Gminy Mała Wieś, można składać w Urzędzie Gminy Mała Wieś w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 26 kwietnia 2012 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-05 13:55:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-05 13:55:26
  • Liczba odsłon: 5828
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7133129]

przewiń do góry