Mała Wieś dnia 30.12.2011

 

PPR 7331/50/2011

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku 2EP spółka z ograniczona odpowiedzialnością, 30-105 Kraków, ul. Kościuszki 40/6 dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektów – biogazowni rolniczej o mocy 1520 kW wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid. 174/2, 175/2, 176/2 w miejscowości Wilkanowo oraz na działce nr ewid. 6 w miejscowości Orszymowo w gminie Mała Wieś

 

postanawiam

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

UZASADNIENIE

 

Na wniosek  2EP spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Kościuszki 40/6, 30-105 Kraków w dniu 21.12.2011 organ wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektów – biogazowni rolniczej  o mocy 1520 kW wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid. 174/2, 175/2, 176/2 w miejscowości Wilkanowo oraz na działce nr ewid. 6 w miejscowości Orszymowo w gminie Mała Wieś.

Po przeanalizowaniu zebranych materiałów, organ stwierdził, iż zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.10.213.1397  inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym postępowanie zawiesza się do momentu uzyskania przez Inwestora stosownej decyzji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 


 

 

Powyższe postanowienie umieszczono:

-       na tablicy ogłoszeń

-       na stronie BIP

 

Otrzymują:

1.      Danowski Piotr zam. Wilkanowo

2.      Ruszczak Stanisław zam. Wilkanowo

3.      Danowska Agnieszka zam. Wilkanowo

4.      Kutasiewicz Ewa, zam. Orszymowo

5.      Kutasiewicz Kazimierz zam. Orszymowo

6.      Kutasiewicz Michał zam. Ściborowo

7.      Śmigielski Jarosław, zam. Orszymowo

8.      Śmigielska Wioletta zam. Orszymowo

9.      a/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-30 12:01:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-30 12:01:35
  • Liczba odsłon: 7078
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7152270]

przewiń do góry