Mała Wieś, dn. 27.06.2011r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam

 że na wniosek z dnia 14.06.2011r. złożony przez Farmę Wiatrową Bodzanów Sp. z o. o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa,

zostało wszczęte postępowanie

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji transformatorowej 30/110 kV wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi na działce nr ewid. 30/2, obręb 17 Orszymowo, gmina Mała Wieś”.

 

 

            W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Mała Wieś pok. nr 4 w godzinach urzędowania.

 

Powyższe zawiadomienie umieszczono:

- Na tablicy ogłoszeń

- W pobliżu miejsca lokalizacji

- Na stronie BIP

Otrzymują:

- Strony postępowania

 

 

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/ Andrzej Barciński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-28 09:17:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-28 09:17:09
  • Liczba odsłon: 5795
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7151821]

przewiń do góry