Mała Wieś dn. 30.08.2011r.

 

PPR 7624 /3/11                                                         

 

                                                                                  

ZAWIADOMIENIE

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14   czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm)

 

Wójt Gminy Mała Wieś

 

zawiadamia, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 2 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ”

Wnioskodawca: Firma   GWARANT Sp. z o.o. Doradztwo gospodarcze ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Biogazownie   Mała Wieś Sp. z o.o. ul Płońska 4, 09-460 Mała Wieś.

 

- został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

 

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14   czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm) strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku postanowieniem znak: ZNS.7170-588-204/2011.MP z dnia 18.08.2011r. i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: WOOŚ-II.4240.1183.2011.UW z dnia 25.08.2011r. wyrazili opinię, że dla w/w przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

           

            W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dowodowym w powyższej sprawie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś, pok. nr 4 w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od dnia   otrzymania zawiadomienia.

 

           

Otrzymują:

1. Strony

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-06 09:00:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-06 09:01:26
  • Liczba odsłon: 5790
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7133697]

przewiń do góry