Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Małej Wsi

Klauzula informacyjna RODOMała Wieś, dnia 17 07 2019 r.

 

Informacja o wyniku konkursu na kandydata na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   w Małej Wsi

 

                                W dniu 10 czerwca 2019 roku Wójt Gminy Mała Wieś Zarządzeniem Nr 37/2019 ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.                                            W terminie do dnia 12 lipca 2019 roku do godziny 15.00 oferty w konkursie złożyli:                                                   

1.Pan Roman Adam Markiewicz zam. Zakrzewo Kościelne,                                       2.Pan Maciej Dudziak zam.Płock,                                                                           3.Pani Justyna Dudziak zam.Płock.  

  W dniu 15 lipca 2019 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej.       Warunki formalne konkursu spełniała oferta złożona przez Panią Justynę Dudziak zam. Płock.                                                         

Zgodnie z regulaminem konkursu, przyjętym w dniu 7 czerwca 2019 roku przez Komisję Konkursową ,w konkursie nie uczestniczy wymagana liczba kandydatów (co najmniej dwóch) i w związku z powyższym postępowanie konkursowe zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia.

 

 

Jadwiga Nowatkiewicz                                                                                                                                    Przewodniczący Komisji Konkursowej