Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1. sporządzanie aktów stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa i zgonu w rejestrze stanu cywilnego oraz wpisywanie późniejszych zmian wpływających na treść lub ważność danego aktu,
2. dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego w formie decyzji administracyjnych albo czynności materialno-technicznych,
3. dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych na podstawie orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych,
4. wpisywanie do rejestru stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą,
5. wydawanie z aktów stanu cywilnego odpisów skróconych, zupełnych, wielojęzycznych oraz zaświadczeń,
6.kontrola i uzupełnianie aktów, prostowanie błędów, dokonywanie wzmianek i przypisków,
7. prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
8. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
9. przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca,
10. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
11. przyjmowanie oświadczeń o wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
12. przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
13. przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
14. przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka,
15. wydawanie decyzji z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
16. przygotowywanie i przekazywanie do urzędu statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów,
17. sporządzanie protokołów zgłoszenia urodzenia dziecka, zgłoszenie zgonu, przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
18. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
19. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym,
20. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
21. wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
22. przyjmowanie wniosków o nadanie medali za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
i obsługa uroczystości związanych z wręczeniem tych medali oraz przygotowywanie uroczystości setnej rocznicy urodzeń,
23. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imion i nazwisk,
24. występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
25. aktualizacja rejestru PESEL poprzez meldowanie noworodków, wymeldowanie osoby zmarłej, nanoszenie zmian stanu cywilnego, usuwanie rozbieżności,
26. migrowanie akt stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,
27. odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego,
28. przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg stanu cywilnego,
29. współdziałanie z innymi urzędami, sądem, prokuraturą, policją, obcymi placówkami dyplomatycznymi w Polsce oraz polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi za granicą w sprawach aktów stanu cywilnego, wydawania odpisów i zaświadczeń
z rejestru stanu cywilnego,
30. przyjmowanie ostatniej woli spadkodawcy (testament allograficzny),
31. wydawanie dowodów osobistych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzelak Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-01 18:28:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-10 12:28:46
  • Liczba odsłon: 7927
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7290533]

przewiń do góry