Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko urzędnicze


referent ds. kancelaryjnych i  organizacyjnych, promocji gminy, obsługi Biuletynu Informacji Publicznej  w Urzędzie Gminy Mała Wieś


       I. Ilość złożonych ofert: 2

       II. Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne: 1

III.             Kandydaci spełniający wymagania formalne na w/w stanowisko:

      Ewa Grzelak, zam. Stare Święcice 28, gm. Mała Wieś

IV.               O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany pisemnie.

      

  Mała Wieś, dnia 25.10.2012r.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Mirosław Banach

                                                              

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Mała Wieś                                           Mała Wieś, dnia 30 października  2012r.
ul. Jana Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: referent ds. kancelaryjnych i  organizacyjnych, promocji gminy, obsługi Biuletynu Informacji Publicznej  w Urzędzie Gminy Mała Wieś

Wójt Gminy Mała Wieś informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Ewa Grzelak zamieszkała w m. Stare Święcice gm. Mała Wieś.


Uzasadnienie:


Z Panią Ewą Grzelak, spełniającą wymagania formalne zawarte  w ogłoszeniu na  stanowisko urzędnicze : referent ds. kancelaryjnych i  organizacyjnych, promocji gminy, obsługi Biuletynu Informacji Publicznej  w Urzędzie Gminy Mała Wieś przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydat oceniany był według następujących kryteriów: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, przydatność do pracy na stanowisku :  referent ds. kancelaryjnych i  organizacyjnych, promocji gminy, obsługi Biuletynu Informacji Publicznej  w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Ewa Grzelak przedstawiła koncepcję pracy na w/w stanowisku, w pełni zaspakajającą oczekiwania Pracodawcy.

 

Wójt Gminy Mała Wieś

Andrzej Barciński