W Y K A Z

               nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży                                                                               

Lp

                                 Numer

ewidencyjny

nieruchomości

 

 

 

Powierz-

chnia

w ha

  

 Numer

 księgi

 wieczystej

 

Położenie

                                    Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania przestrzennego

 

 

 Rodzaj

i forma

zbycia

 

Cena wywoławcza

nieruchomości

 

 1

         2

       3

       4

       5

           6

          7  

     8

       9

 

  1

 

 

    

       99

       

 

   

  0,1473

 

 

 

PL1P/

00115074/3

 

 

 

 

Niździn

 

 

 

 

 niezabudowana

 

 

Brak aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym położona jest  działka. W planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do

dn. 31.12.2003 r. działka  położona była na terenach upraw rolnych z istniejącą zabudową rozproszoną

 ozn. symb. CRP.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona jest w strefie wielofunkcyjnej jako tereny związane z produkcją rolną

 

przetarg nieograniczony ustny

 

 

4.846,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby uprawnione, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomości upływa z dniem  10.02.2010r

 

Wywieszono na tablicę ogłoszeń

w dniu 31.12.2009 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

w dniu .......................................

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-06 11:07:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-06 11:07:52
  • Liczba odsłon: 5378
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7149792]

przewiń do góry