Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 13 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi

Regulamin konkursu

 

                                                                                                                              Mała Wieś, dnia 02 10 2019 r.

 

Informacja o kandydatach, którzy spełniają wymogi formalne w   konkursie   na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Małej Wsi

 

W dniu 13 września 2019 roku Wójt Gminy Mała Wieś Zarządzeniem Nr 64/2019 ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi. W terminie do dnia 30 września 2019 roku do godziny 15.00 oferty w konkursie złożyli:

                                                                                                                                                                               1.Pan Maciej Dudziak zam. Płock,

2.Pan Aleksander Marek Szadkowski zam. Płock,

3.Pan Rafał Rybczyński zam. Cekanowo,

4.Pani Justyna Dudziak zam. Płock,

5.Pani Marzena Lewandowska zam. Warszawa.

 

W dniu 2 października 2019 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej.                                         

Komisja konkursowa do dalszego postępowania konkursowego dopuściła następujących kandydatów spełniających wymagania formalne :


1.Pan Aleksander Marek Szadkowski zam. Płock,

2.Pan Rafał Rybczyński zam. Cekanowo,

3.Pani Justyna Dudziak zam. Płock.

                                                                                 Jadwiga Nowatkiewicz                                                                                                                                       Przewodniczący Komisji Konkursowej