Remont dróg gminnych w sołectwach:
Chylin, Dzierżanowo, Kiełtyki, Nowe Arciszewo, Nowe Gałki, Podgórze Parcele, Stare Arciszewo,
Stare Gałki, Wilkanowo, Borzeń i Główczyn w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.