Mała Wieś, 04.01.2018r


Urząd Gminy w Małej Wsi
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO  NA STANOWISKO  URZĘDNICZE DS. GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I ENERGETYKI W REFERACIE OCHRONY ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH W URZĘDZIE GMINY MAŁA WIEŚInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Sylwia Kołakowska

zam. Dzierżanowo

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Jadwiga Nowatkiewicz          INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Konkursu na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodno-ściekowej i energetyki w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

 

W wyniku ogłoszonego naboru na w/w stanowisko dokumenty złożyło 2 kandydatów

 

1.       Sylwia Kołakowska zam. Dzierżanowo

2.       Małgorzata Walicka zam. Niździn

 

  Po dokonaniu oceny formalnej złożonej przez kandydatów dokumentów do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zakwalifikowała się: