Mała Wieś dn. 31.10.2012r.

 

OŚ 6220/5/12                                               

 

                                                                                  

ZAWIADOMIENIE

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm)

 

Wójt Gminy Mała Wieś

 

zawiadamia, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu odzysku i zbierania odpadów – złomu.”.

Wnioskodawca: Pan Tomasz Grzelak zam. Węgrzynowo 11, gm. Mała Wieś

- został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

 

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm) strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku postanowieniem znak: ZNS.713-527-167/12.GB z dnia 03.08.2012r. zaopiniował pozytywnie przedsięwzięcie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: WOOŚ-II.4242.276.2012.OŁ z dnia 29.10.2012r. uzgodnił realizacje przedsięwzięcia.

            W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dowodowym w powyższej sprawie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Małej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś, pok. nr 1 w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od dnia  otrzymania zawiadomienia.

 

           

Otrzymują

Strony postępowania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-31 11:47:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-31 11:47:12
  • Liczba odsłon: 5961
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7125478]

przewiń do góry