Zarządzenie Nr 364/46/2018 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mała Wieś oraz powołania komisji rekrutacyjnej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Konkursu na stanowisko urzędnicze ds. oświaty, archiwum w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

 

W wyniku ogłoszonego naboru na w/w stanowisko dokumenty złożyło   2   kandydatów:

 

1.       Agata Wachaczyk zam. Mała Wieś

2.       Katarzyna Jamowska zam. Stare Święcice

 

 

  Po dokonaniu oceny formalnej złożonej przez kandydatów dokumentów do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zakwalifikowały się następujące osoby:

 

1.       Agata Wachaczyk zam. Mała Wieś

2.       Katarzyna Jamowska zam. Stare Święcice

 


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowany telefonicznie.   

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/ Jadwiga Nowatkiewicz

 

Mała Wieś, 27.06.2018rMała Wieś,  29.06.2018r


Urząd Gminy w Małej Wsi
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO  NA STANOWISKO  URZĘDNICZE DS. OŚWIATY, ARCHIWUM W URZĘDZIE GMINY MAŁA WIEŚ