Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.08.2022 roku
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.08.2022 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.08.2022 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za pierwsze półrocze 2022 r.

Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29.08.2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie wyłącznie w postaci elektronicznej

Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29.08.2022 roku
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności

Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29.08.2022 roku
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 12.08.2022 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 12.08.2022 roku
w sprawie ustalenia ceny i warunków sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr ewid. działki 296, położonej w miejscowości Mała Wieś.

Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29.07.2022 roku
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29.07.2022 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28.07.2022 roku
w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28.07.2022 roku
w sprawie informacji o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2023 rok przypadających na poszczególne sołectwa Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 26.07.2022 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli upraw konopi włóknistych na terenie Gminy Mała Wieś w ramach nadzoru sprawowanego przez Wójta Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 15.07.2022 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 08.07.2022 roku
w sprawie ogłoszenie konkursu oraz powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowych w Urzędzie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.06.2022 roku
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28.06.2022 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 27.06.2022 roku
w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25.06.2022 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi Pani Kalinie Marii Cybulskiej-Filińskiej

Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25.06.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25.06.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi za 2021 r.

Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10.06.2022 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu

Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10.06.2022 roku
w sprawie ustalenia ceny i warunków sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr ewid. działki 296, położo9nej w miejscowości Mała Wieś

Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10.06.2022 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 07.06.2022 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 02.06.2022 roku
w sprawie zmiany załącznika nr 1 oraz nr 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 02.06.2022 roku
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.05.2022 roku
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.05.2022 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.05.2022 roku
w sprawie instrukcji kasowej

Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.05.2022 roku
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Mała Wieś za 2021 rok

Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.05.2022 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli upraw konopi włóknistych na terenie Gminy Mała Wieś w ramach nadzoru sprawowanego przez Wójta Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.05.2022 roku
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29.05.2022 roku
w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu czynszu najmu w lokalach gminnych oraz opłat za wodę i ścieki, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie wykonywania świadczeń rzeczowych

Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 26.05.2022 roku
w sprawie ustalenia ceny i warunków sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Lasocin

Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 26.05.2022 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 16.05.2022 roku
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 16.05.2022 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 12.05.2022 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 06.05.2022 roku
w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28.04.2022 roku
w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 31/16/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 24.02.2015 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu czynszu najmu w lokalach gminnych oraz dopłat za wodę i ścieki, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28.04.2022 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25.04.2022 roku
w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku

Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 20.04.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach na 2022 r.

Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 15.04.2022 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 13.04.2022 roku
W sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 05.04.2022 roku
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 07 lutego 2022 r. w przedmiocie ustalenia ceny i warunków sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku mieszkalnym w miejscowości Główczyn 48, gm. Mała Wieś

Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 04.04.2022 roku
W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 04.04.2022 roku
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 04.03.2022 r. otwartym konkursem ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.03.2022 roku
W sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za 2021 r.

Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.03.2022 roku
W sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia oględzin w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki 384/14, obręb geodezyjny Mała Wieś, gm. Mała Wieś

Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25.03.2022 roku
W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 24.03.2022 roku
W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 04.03.2022 roku
W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 01.03.2022 roku
W sprawie: zmiany w uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 22.02.2022 roku
W sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 7.02.2022 roku
W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 07.02.2022 roku
W przedmiocie ustalenia ceny i warunków sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Lasocin

Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 07.02.2022 roku
W przedmiocie ustalenia ceny i warunków sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku mieszkalnym w miejscowości Główczyn 48, gm. Mała Wieś

Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 07.02.2022 roku
W przedmiocie ustalenia ceny i warunków sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku mieszkalnym w miejscowości Główczyn 48, gm. Mała Wieś

Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 27.01.2022 roku
W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś oraz ustalenia dysponentów środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 27.01.2022 roku
W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 27.01.2022 roku
W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 20.01.2022 roku
W sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mała Wieś za 2021 rok

Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 19.01.2022 roku
W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś

 

Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.12.2021 roku
W sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Mała Wieś na 2022 r.

Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31.12.2021 roku
W sprawie przyjęcia na 2022 r. planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Mała Wieś, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mała Wieś"

Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Mała Wieś

Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania i kasy Urzędu Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie

Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Podgórzu

Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Dziennego Domu "SENIOR+" w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Płońskiej 2".

Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30.12.2021 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Dziennego Domu "SENIOR+" w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Warszawskiej 53".

Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29.12.2021 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 06.12.2021 r. otwartym konkursem ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29.12.2021 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 06.12.2021 r. otwartym konkursem ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 21.12.2021 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 20.12.2021 roku
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Mała Wieś w roku 2022

Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 15.12.2021 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gmi