Zygmunt Grzegorz Wojnarowski

Wójt Gminy


Telefon 24 269 79 69
E-Mail gmina@malawies.pl

 

1. Wójtowi podlegają bezpośrednio:
a. Zastępca Wójta
b. Sekretarz,
c. Skarbnik,
d. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
e. Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
f. Pełnomocnik Wójta ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego,
g. Inspektor ochrony danych osobowych,
h. Radca Prawny/ Adwokat,
i. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.
j. Kierownicy referatów.
2. Do wyłącznych kompetencji Wójta należy:
a. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b. wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia w przypadkach nie cierpiących zwłoki określonych w art. 41 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym,
c. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
d. wykonywanie uchwał Rady,
e. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
f. koordynowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych,
g. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy i kierowanie sprawami obronnymi Gminy,
h. prowadzenie spraw polityki kadrowej i płacowej w odniesieniu do pracowników Urzędu
i kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
i. nadzorowanie realizacji zadań zleconych,
j. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady.
4.W zakresie określonym pkt 2 lit. c Wójt może upoważnić  innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-10 12:41:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-10 13:37:19
  • Liczba odsłon: 8889
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7292958]

przewiń do góry