Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
122 Sprzedaż działki niezabudowanej 99 o pow. 1486 m², położonej we wsi Niździn. Administrator 2021-07-13
86 Informacja o unieważnieniu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po dawnym spichlerzu w Lasocinie , oznaczonej nr ewid. działki 104 Kaźmierczak Aleksandra 2021-07-13
100 „Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2008-2009- gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie” Nowatkiewicz Jadwiga 2021-07-13
259 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2021 r. Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
257 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
258 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mała Wieś w okresie od 19.12.2020 do 18.12.2023 Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
256 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2020 / 2021 Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
254 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2020/2021 Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
255 Budowa drogi gminnej Orszymowo - Lasocin Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
95 Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej Administrator 2021-07-13
106 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Administrator 2021-07-13
107 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Administrator 2021-07-13
117 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr Ewid.: działek 417 i 294/10 w Węgrzynowie. Administrator 2021-07-13
116 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki Nr Ewid.: 294/5 w Węgrzynowie Administrator 2021-07-13
115 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej Nr Ewid.: 26 w Starych Gałkach Administrator 2021-07-13
132 Przetarg nieograniczony ustany na wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości w m. Orszymowo stanowiącej własność Gminy Mała Wieś Marciniak Elżbieta 2021-07-13
134 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Marciniak Elżbieta 2021-07-13
142 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2021-07-13
143 Nieruchomości stanowiące własność Gminy Mała Wieś przeznaczone do wydzierżanienia na okres trzech lat Administrator 2021-07-13
144 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mała Wieś, położonej w Starych Gałkach Administrator 2021-07-13
145 Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części działki nr ewid. 110/3 o pow. 0,12 ha położonej w Dzierżanowie Marciniak Elżbieta 2021-07-13
146 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Marciniak Elżbieta 2021-07-13
149 Ogłoszenie Wójta Gminy Mała Wieś II-ego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości lokalnych położonych w Starych Gałkach stanowiących własność Gminy Mała Wieś Administrator 2021-07-13
151 Wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mała Wieś Administrator 2021-07-13
152 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś Administrator 2021-07-13
155 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Administrator 2021-07-13
156 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza rokowania na sprzedaż niruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mała Wieś położonej w Starych Gałkach Administrator 2021-07-13
157 Wójt Gminy Mała Wieś przeznacza do wydzierżawienia na okres trzech lat niruchomości stanowiące własność Gminy Mała Wieś Administrator 2021-07-13
161 Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza II rokowania na sprzedaż nireuchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mała Wieś położonej w Starych Gałkach Szmulewicz Danuta 2021-07-13
159 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś i osób fizycznych przeznaczonych do zamiany Szmulewicz Danuta 2021-07-13
160 Wót Gminy Mała Wieś ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mała Wieś Szmulewicz Danuta 2021-07-13
162 OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA do konkursu dotacji na projekty podnoszące zdolność jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia wysokiej jakości usług publicznych Smorzewska Lilla 2021-07-13
178 Remont drogi gminnej Nr 290806W Nakwasin - Główczyn Smorzewska Lilla 2021-07-13
179 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁA WIEŚ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Zajączkowska Ewa 2021-07-13
181 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mała Wieś przeznaczonych do sprzedaży Szmulewicz Danuta 2021-07-13
212 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
225 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU Administrator 2021-07-13
253 Plan zamówień publicznych na 2020 r. Kołodziejska Ewelina 2021-07-13
89 Prace wykończeniowe w zapleczu sportowym na boisku gminnym w Małej Wsi Administrator 2021-07-13
252 Przebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo Kołodziejska Ewelina 2019-11-27
251 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Kołodziejska Ewelina 2019-11-26
250 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2020 r. Kołodziejska Ewelina 2019-11-22
249 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Mała Wieś i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2020 do 31.12.2021 Kołodziejska Ewelina 2019-10-09
248 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2019 / 2020 Kołodziejska Ewelina 2019-10-01
247 Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare Kołodziejska Ewelina 2019-09-13
246 Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2019-07-17
245 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2019/2020 Kołodziejska Ewelina 2019-07-05
244 Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Kołodziejska Ewelina 2019-07-01
243 Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Gminy Mała Wieś Kołodziejska Ewelina 2019-06-18
242 Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej Kołodziejska Ewelina 2019-04-01
241 Plan zamówień publicznych na 2019 r. Kołodziejska Ewelina 2019-01-24
240 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2019 r. Kołodziejska Ewelina 2018-12-12
239 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2018 / 2019 Kołodziejska Ewelina 2018-11-29
238 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2019r. Kołodziejska Ewelina 2018-11-27
237 Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin – Etap I Kołodziejska Ewelina 2018-09-26
236 Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2018-08-29
235 Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin – Etap I Kołodziejska Ewelina 2018-08-28
234 Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r. Kołodziejska Ewelina 2018-08-09
233 Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2018-08-09
232 Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin – Etap I Kołodziejska Ewelina 2018-08-09
231 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i młodzieży do Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2018/2019 Kołodziejska Ewelina 2018-08-07
230 Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mała Wieś Kołodziejska Ewelina 2018-06-29
229 Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – I Etap Kołodziejska Ewelina 2018-03-28
228 Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – I Etap Kołodziejska Ewelina 2018-03-07
227 Adaptacja parteru budynku szkolnego przy ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi na Przedszkole Samorządowe. Kołodziejska Ewelina 2018-02-21
226 Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km Kołodziejska Ewelina 2018-02-09
224 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2018r. Kołodziejska Ewelina 2017-12-05
223 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2017/2018 Kołodziejska Ewelina 2017-11-23
222 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r. Kołodziejska Ewelina 2017-11-23
221 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mała Wieś w okresie od 19.12.2017 do 18.12.2020 Kołodziejska Ewelina 2017-11-15
220 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Mała Wieś na okres od 01.01.2018 do 31.12.2019 Kołodziejska Ewelina 2017-11-15
219 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2017/2018 - Aktualny Kołodziejska Ewelina 2017-11-03
218 Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W relacji Mała Wieś - Ściborowo w m. Mała Wieś o długości 1,252 km Kołodziejska Ewelina 2017-10-06
217 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2017/2018 Kołodziejska Ewelina 2017-09-19
216 Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Marii Dąbrowskiej i ul. Jana III Sobieskiego w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2017-09-14
215 Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo Kołodziejska Ewelina 2017-08-07
214 Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Mała Wieś wraz z opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2017 - 2018 Kołodziejska Ewelina 2017-07-27
213 Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo Kołodziejska Ewelina 2017-07-18
211 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2017r. Kołodziejska Ewelina 2016-12-09
210 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2016/2017 Kołodziejska Ewelina 2016-09-13
209 Przebudowa gminnego boiska sportowego im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi Kołodziejska Ewelina 2016-09-06
208 Przebudowa drogi gminnej Święcice - Liwin Kołodziejska Ewelina 2016-07-19
207 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś w okresie 01.07.2016 – 31.12.2017 Kołodziejska Ewelina 2016-05-23
206 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Mała Wieś w 2016r. Kołodziejska Ewelina 2015-12-01
205 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2015/2016 Kołodziejska Ewelina 2015-11-19
204 Zakup i sukcesywne dostawy ekogroszku dla Urzędu Gminy Mała Wieś i jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy 2015/2016 Kołodziejska Ewelina 2015-11-06