Do zadań Referatu Planowania i Finansów należy:
1. prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej urzędu i jednostek obsługiwanych,
2. prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej urzędu i jednostek obsługiwanych,
3. sprawozdawczość budżetowa i pozabudżetowa urzędu i jednostek obsługiwanych,
4.  planowanie i wykonywanie budżetu Gminy,
5. analiza budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Urzędu i jednostek obsługiwanych,
6. prowadzenie naliczeń i rozliczeń z tytułu wynagrodzeń pracowniczych Urzędu i jednostek obsługiwanych,
7. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Najwyższą Izbą Kontroli, Urzędem Skarbowym, Urzędem Wojewódzkim, bankami i innymi instytucjami,
8. ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych urzędu i jednostek obsługiwanych,
9. prowadzenie obsługi kasowej urzędu i jednostek obsługiwanych,
10. zapewnienie wypełniania zadań wynikających z podatku VAT i o opłacie skarbowej urzędu i jednostek obsługiwanych,
11. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconymi przez kierowników jednostek obsługiwanych,
12. przygotowywanie wspólnie z kierownikami jednostek obsługiwanych projektów planów finansowych, planów finansowych oraz zmian w planach finansowych oraz prowadzenie bieżącej analizy wykonywania planów,
13. prowadzenie innych spraw z zakresu finansów i rachunkowości wynikających z przepisów szczególnych,
14. dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych, ewidencja księgowa dochodów podatkowych i opłat, windykacja należności podatkowych i opłat,
15. rozpatrywanie wniosków dotyczących pomocy publicznej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzelak Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-02 09:21:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-10 12:29:59
  • Liczba odsłon: 8277
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7151927]

przewiń do góry