GMINA MAŁA WIEŚ

 

OGŁASZA WYBÓR PARTNERA DO KONKURSU DOTACJI

dla jednostek samorządu terytorialnego

oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego

na działania wspierające podnoszenie

dostępności, jakości i efektywności usług publicznych

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

Gmina Mała Wieś ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera do konkursu dotacji na projekty podnoszące zdolność jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia wysokiej jakości usług publicznych.

 

CEL KONKURSU:

Cele konkursu obejmują:

1)      Upowszechnienie idei traktowania usług publicznych jako narzędzi polityki rozwoju;

2)      Wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (dalej – JST) do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości;

3)      Wzmocnienie współpracy między JST w zakresie usług publicznych;

4)      Wzmocnienie partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych;

5)      Wymianę dobrych praktyk pomiędzy JST;

6)      Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy nt. świadczonych usług publicznych oraz wpływu ich jakości i dostępności na rozwój lokalny i regionalny.

WARUNKI PARTNERA:

Partner musi:

1)      być Organizacją Pozarządową NON-PROFIT,

2)      posiadać doświadczenie w realizacji projektów dla JST w partnerstwie (min. 20 Partnerów),

3)      posiadać doświadczenie realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich (6 lat),

4)      posiadać doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych dla JST realizowanych   w partnerstwie ( min. 20 Partnerów).

Na potwierdzenie powyższych warunków wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego posiadanie wiedzy i doświadczenia wraz z wykazem zrealizowanych             i realizowanych projektów.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na wybór partnera         do konkursu dotacji na projekty podnoszące zdolność jednostek samorządu terytorialnego     do świadczenia wysokiej jakości usług publicznych”

 

do dnia 31 lipca 2012r. do godz. 13:00 na adres:

 

Urząd Gminy Mała Wieś

Ul. Kochanowskiego 1

09-460 Mała Wieś

/Sekretariat/

 

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr tel. (024) 269 79 76

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Mała Wieś

 

                                                                      / - / Andrzej Barciński

 

Projekt MRR - ogłoszenie (wersja elektroniczna)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Smorzewska Lilla
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-24 14:44:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Smorzewska Lilla
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-24 14:44:20
  • Liczba odsłon: 6459
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7149857]

przewiń do góry